LỊCH THI ĐẤU EURO 2021

Thứ bảy, ngày 12 tháng 06 năm 2021
Bảng
A
Bảng
A
Chủ nhật, ngày 13 tháng 06 năm 2021
Bảng
B
Bỉ
02:00
Nga
Bảng
D
Bảng
C
Thứ hai, ngày 14 tháng 06 năm 2021
Bảng
C
Bảng
D
Bảng
E
Thứ ba, ngày 15 tháng 06 năm 2021
Bảng
E
Thứ tư, ngày 16 tháng 06 năm 2021
Bảng
F
Bảng
B
Bảng
A
Thứ năm, ngày 17 tháng 06 năm 2021
Bảng
A
Bảng
B
Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Bảng
C
Bảng
D
Thứ bảy, ngày 19 tháng 06 năm 2021
Bảng
D
Bảng
F
Bảng
F
Chủ nhật, ngày 20 tháng 06 năm 2021
Bảng
E
Bảng
A
Thứ hai, ngày 21 tháng 06 năm 2021
Bảng
C
Thứ ba, ngày 22 tháng 06 năm 2021
Bảng
B
Bảng
B
Thứ tư, ngày 23 tháng 06 năm 2021
Bảng
D
Séc
02:00
Anh
Bảng
D
Bảng
E
Bảng
E
Thứ năm, ngày 24 tháng 06 năm 2021
Bảng
F
Bảng
F
Thứ bảy, ngày 26 tháng 06 năm 2021
Bảng
B
Chủ nhật, ngày 27 tháng 06 năm 2021
Bảng
C
Italy
02:00
Áo